Naučná stezka Stará hora

V roce 2005 byla zbudována nová terénní vinařská naučná stezka Stará hora, která populární formou informuje o historii a současnosti pěstování vinné révy na viničních tratích v okolí Novosedel. Stezka vznikla zásluhou rodinné firmy Víno Marcinčák, která řadu let pěstuje hrozny právě na Staré hoře, nevysokém hřebeni Dunajovických kopců. Zde také mezi dvěma symbolickými pylony z mikulovského vápence začíná 3,5 km dlouhá trasa s jedenácti zastávkami. Vinařská stezka je součástí 37 km dlouhého Cyklistického okruhu Stará hora, který vede přes Mikulov a vinařské obce Bavory, Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Novosedly, Dobré Pole a Březí. Putování je možné zakončit ochutnávkou či nákupem vín v místních vinařstvích.